ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Username :  *
Password :  *
เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก
  ลืมรหัสผ่าน
รับติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านที่อยู่อาศัย
ให้คำปรึกษาสำหรับ โครงการขนาดใหญ่
พลังงาน
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ ยี่ห้อ Sunsav

ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
คุณสมบัติของเครื่องทำน้ำร้อน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
จุดเด่นของเครื่องทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
รับติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านที่อยู่อาศัย
ให้คำปรึกษาสำหรับ โครงการขนาดใหญ่
ข่าวสารและกิจกรรม
บทความเกี่ยวกับพลังงาน

Link ที่น่าสนใจ

ฉลากคาร์บอน  

วิกฤตปัญหา "โลกร้อน" ที่สาเหตุหลักนั้นเกิดขึ้นจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ จนทำให้โลกของเราร้อนมากขึ้น และสาเหตุนี้เองทำให้หลายๆ ประเทศ เริ่มให้ความสนใจ และหันมาหาหนทางเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี้

ไม่ว่าจะทางภาครัฐ และเอกชน ในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือบริการต่างๆ ให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ และในปัจจุบันกับปัญหานี้ยังเริ่มให้กลุ่มผู้บริโภค เห็นถึงความสำคัญมากขึ้น โดยผ่านช่องทางการใช้สินค้าที่ได้รับสัญลักษณ์ "ฉลากคาร์บอน"

"ฉลากคาร์บอน" เป็นเครื่องหมายที่จะติดกับสินค้าให้ประชาชนผู้บริโภคทราบว่าสินค้านั้นมา จากกระบวนการผลิตที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก หรือมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน -ปริมาณต่ำ- เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จะช่วยลดโลกร้อน

การพิจารณาขึ้นทะเบียนให้ "ฉลากคาร์บอน" จะเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างปีพ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นปีฐาน กับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปีล่าสุด

สินค้าที่จะได้รับฉลากคาร์บอนจาก "องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก" (อบก.) จะต้องเป็นสินค้าที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตอย่างน้อย "ร้อยละ 10" ขึ้นไป

โดยพิจารณาจากการลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า การลดปริมาณเชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวน การผลิต และการลดการใช้วัตถุดิบหรือการเกิดของเสียที่มีศักยภาพก่อให้เกิดก๊าซ เรือนกระจก รวมทั้งบางกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานเป็นพลังงานหมุนเวียนทั้ง หมด ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด

สำหรับบางกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกจากกระบวนการผลิตได้ถึงร้อยละ 10 เนื่องจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตต่ำมาก  หรือมีการใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการผลิตสินค้าสามารถแจ้งความ ประสงค์ให้ทางโครงการเข้าตรวจสอบเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนได้ ด้วยเช่นกัน

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว... "ฉลากคาร์บอนเป็นสัญลักษณ์ หนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการร่วมลดก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน ซึ่งปัจจุบันมีเพียงไม่กี่ประเทศที่มีการดำเนินงานด้านฉลากคาร์บอน ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ หากนับในเอเชีย ก็มีญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ทำให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ที่เป็นผู้นำในเรื่องนี้"

ส่วนทางด้าน นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการอบก. ระบุว่า แนวทางดำเนินโครงการฉลากคาร์บอนเป็นการเตรียมการนำร่องสำหรับ "ภาคส่งออก" ที่ต่อไปในอนาคตอาจมีการนำประเด็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้ามาเป็น เงื่อนไขในกลไกการค้าระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ การใช้ฉลากคาร์บอนเป็นสัญลักษณ์ร่วมลดภาวะโลกร้อน ก็เป็นประเด็นที่น่าจะกระตุ้นความตระหนักและการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มากขึ้น ผ่านรูปแบบกลไกการตลาดในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ "ฉลากคาร์บอน" และพร้อมที่จะวางจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 25 ผลิตภัณฑ์
โดยผู้ประกอบการ 9 ราย อาทิ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร
, บริษัททีพีไอ, บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง และบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มตรา Tetra Pak ของบริษัท เต็ดตรา แพ้ค  (ไทย) จำกัด เป็นต้น

นายสนิท อักษรแก้ว ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการฉลากคาร์บอนว่า มีผู้ประกอบการอีกกว่า 40 รายที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

คาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีสินค้าที่ได้รับฉลากคาร์บอนวาง ขายในท้องตลาดมากขึ้น และยังได้ดำเนินการพัฒนาฉลากคาร์บอน อีกประเภทควบคู่ไปกับฉลากที่ดำเนินการ อยู่ในปัจจุบันด้วย โดยขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรชีวิตของ สินค้า และจะแสดงผลเป็นตัวเลขปริมาณก๊าซเรือนกระจกสุทธิที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศ

อ้างอิงจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ย้อนกลับ  กลับสู่ด้านบน