ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Username :  *
Password :  *
เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก
  ลืมรหัสผ่าน
รับติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านที่อยู่อาศัย
ให้คำปรึกษาสำหรับ โครงการขนาดใหญ่
พลังงาน
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ ยี่ห้อ Sunsav

ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
คุณสมบัติของเครื่องทำน้ำร้อน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
จุดเด่นของเครื่องทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
รับติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านที่อยู่อาศัย
ให้คำปรึกษาสำหรับ โครงการขนาดใหญ่
ข่าวสารและกิจกรรม
บทความเกี่ยวกับพลังงาน

Link ที่น่าสนใจ

ชายฝั่งหาดบางแสนกับภาวะโลกร้อน  

ในช่วงสองสามปีมานี้ ทุกคนคงรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในโลกและในประเทศไทย ตัวอย่าง เช่นในปี พ.ศ.2548 ประสบปัญหาน้ำแล้งในภาคตะวันออกอย่างมาก จนเกิดการประท้วงของกลุ่มคนต่างๆ  หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2549 ก็เกิดภัยแล้ง ตามมาด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคกลาง เรื่องราวเช่นนี้กำลังเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศให้ความสนใจ และมีการถ่ายทอดปัญหาเหล่านี้ออกมาตามสื่อต่างๆ ให้เห็นอย่างต่อเนื่อง

การศึกษาด้านผลกระทบต่อการจัดการน้ำในภาคตะวันออกของประเทศไทยได้รวบรวมข้อมูลผลการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศในอีก 100 ปีข้างหน้า (ปี ค.ศ. 2001 – 2100) ที่ได้จากแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก (GCM: General Circulation Model) โดยรวบรวมจากฐานข้อมูลของ IPCC แล้วทำการเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต และปรับเทียบด้วยแนวทางทางสถิติ (Statistical Downscale) เพื่อส่งข้อมูลลงสถานีที่ใช้เป็นตัวแทน ข้อมูลสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝนในอนาคต ผนวกกับข้อมูลปริมาณความต้องการน้ำและ ข้อมูลสภาพภูมิประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ถูกนำมาวิเคราะห์ในแบบจำลองการจัดการน้ำ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก

ขณะนี้สามารถกำหนดแนวทางการวิจัยที่บ่งชี้ถึงผลกระทบเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยผลลัพธ์ที่ได้ มาจากการพยากรณ์สภาพอากาศเพียงชุดเดียวที่ได้จากแบบจำลอง เนื่องจากข้อมูลการพยากรณ์มีความแตกต่างกันตามชนิดของแบบจำลอง สมมุติฐานที่ใช้ และความละเอียดของสเกลที่ใช้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ติดกับทะเลอันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านความ ละเอียดของแบบจำลอง ) การศึกษาผลกระทบในระยะต่อไป ต้องเพิ่มข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลผลการพยากรณ์จากหลายแหล่งมากขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย อาจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  กล่าวว่า จากภาวะโลกร้อนมีนักวิชาการคาดการณ์ว่าขั่วโลกจะละลาย โอกาสที่น้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นนั่นมี แต่การที่น้ำแข็งจะละลายเร็ว-ช้า มาก-น้อย เท่าไหร่นั้น ไม่สามารถบอกได้ อาจจะ 30-50 ปีข้างหน้า ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเพราะโลกร้อนขึ้น ส่วนน้ำทะเลที่บางแสนสูงขึ้นประมาณ 1-2 ซม.ต่อปี แต่ไม่ได้มีการวัดระดับน้ำทะเลเป็นทางการแต่อย่างใด ภาวะโลกร้อนไม่ได้ทำให้น้ำท่วมโลกหรือลุกลามมาที่ชายหาดบางแสนวันนี้หรือพรุ่งนี้ แต่สิ่งที่พอรู้มาคือ การคาดการของนักวิชาการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นไปได้ยาก และปัจจุบันไม่ได้มีผลกระทบกับชายหาดบางแสนสักเท่าไหร่ แนวทางแก้ไข ควรใช้ไฟฟ้าให้น้อยลง ประหยัดพลังงาน ปลูกป่า โลกก็จะเกิดภาวะข้างต้นช้าไปอีก 5-10 ปี

“ตอนนี้บางแสนมีปัญหา คือ การถมทะเล คลื่นเลยแรง เวลาคลื่นซัดกระแทกกับกำแพง จึงดูเหมือนน้ำท่วมถนน ความจริงเป็นเพราะละอองน้ำทะเลที่กระทบกับเขื่อน ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปอาจเข้าใจผิดว่า ระดับน่ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพันธ์ กล่าว

นายรัตนพล พวงย้อย หัวหน้างานวิศวกรรม  เทศบาลเมืองแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากระดับน้ำทะเลของชายหาดบางแสนยังไม่มี จะมีก็แต่ความรุนแรงของธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นมากกว่า คลื่นลมแรงขึ้น   ส่วนเรื่องของการวัดระดับน้ำทะเลยังไม่เคยมีการออกตรวจวัด หรือมีสถิติแต่อย่างใด และไม่มีข้อมูลมาสนับสนุนว่าจะเกิดปรากฎการณ์ดังกล่าวหรือไม่ แต่คาดว่าอาจเกิดขึ้นซึ่งมีเปอร์เซ็นต์น้อย เรื่องภัยธรรมชาติเป็นสิ่งไม่แน่นอน อาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ สามารถรู้ได้ แต่ไม่สามารถสู้ภัยธรรมชาติได้ ขนาดสึนามิที่ว่าจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย ก็ยังเกิดขึ้นได้เลย ฉะนั้น สึนามิก็ไม่แน่ น้ำท่วมก็ไม่รู้ ส่วนเรื่องภัยพิบัติก็มีแต่ในคำทำนาย

“ปัญหาที่น่ากลัวก็คือเรื่องเขื่อนกันน้ำทะเล เป็นสนิม เหล็กผุ ปูนแตกมากกว่า การควบคุมดูแลแก้ไขเป็นอย่างรูปธรรมยังไม่มี   แต่หากเราต้องแก้ไขทางเทศบาลต้องใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาด้านนี้” นายรัตนพล  กล่าว

นางสาววีรวรรณ  กาจหาญ ประชาชนที่ทำอาชีพค้าขาย ผู้อาศัยในบางแสนมาเป็นเวลากว่า  20  ปี เล่าว่า  น้ำทะเลในช่วงเวลานี้ก็เยอะเป็นปกติแต่ที่แปลก คือน้ำกัดเซาะหาดกินเนื้อที่เข้ามามาก ทำให้กางเตียงผ้าใบได้น้อยแถวกว่าเดิม ช่วงเสาร์-อาทิตย์ทางเทศบาลก็จะมาเกลี่ยทรายให้เขาไปในชายฝั่งเยอะขึ้น เพื่อให้กลางเตียงได้มากขึ้น  นักท่องเที่ยวที่มาก็ค่อนข้างตกใจกับปริมาณน้ำที่มากขึ้นที่มากัดเซาะชายฝั่ง

“น้ำขึ้นเขาก็ตกใจ น้ำลดเขาก็ตกใจ เห็นเขาว่ากลัวเป็นเหมือนซึนามิ” นางสาววีรวรรณ กล่าว
นายพงษ์ศักดิ์  อยู่คำ  ชาวประมง  กล่าวว่า  ช่วงนี้เป็นหน้ามรสุมทำให้มีคลื่นแรง ในช่วงของหาดวอนที่มีน้ำท่วม ในช่วงวันพระใหญ่ จะมีน้ำขึ้นมาท่วมถนนหาดวอนทั้งสาย แต่ก็เป็นระยะเวลาไม่นาน

“ผมว่ามันไม่เป็นเรื่องไม่น่ากลัวอะไร แต่อาจจะเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับนักท่องเที่ยว เขาก็มีบ่นๆบ้าง” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

นางสมจิตร  เอื้อมน้อย  แม่ค้าขายกุ้งเต้นย่านหาดวอนนภา กล่าวว่า ต้องเผชิญกับช่วงน้ำท่วมบริเวณถนนหาดวอนนภา แม้จะน้ำท่วมแต่ก็ไม่ได้ย้ายร้านขายของไปไหน ยังขายของอยู่ที่เดิม เพียงแต่คนซื้ออาจจะไม่มีหรือน้อยกว่าปกติ  ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่น้ำทะเลท่วมมาบนถนนก็ไม่แปลกใจอะไร เพียงแต่ปีนี้มีความรู้สึกว่าอาจจะเร็วกว่าทุกปี  และบ่อยครั้งกว่าปีที่ผ่านมา

แม้ตอนนี้ดูเหมือนว่าการเกิดปัญหาต่าง ๆ  ตลอดแนวชายฝั่งทะเลบางแสน  โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมนั้น  จะเกิดขึ้นจากธรรมชาติ  หรือเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม  อย่างไรก็ต้องได้รับความร่วมมือจากคนในพื้นที่ และที่สำคัญคือการป้องกัน แก้ไขจากภาครัฐซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผลจากภัยที่อาจจะเกิดขึ้นทุเลาลงไปได้

 

อ้างอิงจากเว็บ www.coconews.in.th

ย้อนกลับ  กลับสู่ด้านบน