อาหารมังสวิรัติอาจดูห่างไกลกับเรื่องของ ภาวะโลกร้อน แต่ย้อนกลับไปกระบวนการผลิต เมื่อเราบริโภคอาหาร ที่ปลอดเนื้อสัตว์ จะช่วยทำให้โลกเย็นลง

จากรายงานของสหประชาชาติระบุว่า การรับประทานเนื้อสัตว์เป็นสาเหตุสำคัญทำให้ เกิดภาวะโลกร้อนนั้น เพราะเกิดแรงผลักดันสำคัญ ของการตัด

ไม้ทำลายป่า มีตัวเลขออกมาว่า มากกว่า 70% ของป่าอะเมซอน ถูกโค่นลง เพื่อทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ การผลิตปศุสัตว์ ผลิตก๊าซเรือนกระจกมากกว่าการ ขนส่งทั่วโลก

มูลสัตว์จำนวนมากเป็นแหล่งที่มาของก๊าซมีเทน จำนวนมหาศาล และก๊าซมีเทน ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ได้มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 21 เท่า

นอกจากนี้ ยังพบว่าวัวผายลม หรือแม้กระทั่งเรอออกมา ยังปล่อยก๊าซมีเทนสู่โลก

เนื่องจากก๊าซมีเทนส่งผลให้โลกร้อน รายการโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม สุพรีมมาสเตอร์ (www.SupremeMasterTV.com) สถานีที่เน้นรายการสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจ ให้กับมนุษย์ ได้จัดสัมมนาทางไกลผ่านดาวเทียม

ณ สถาบันเอไอที (Asian Institute of Technology) เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยร่วมสนทนาพูดคุยกับ อนุตราจารย์ชิงไห่ นักมนุษยธรรมชาวเวียดนาม ศิลปิน

และครูทางจิตวิญญาณ ที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลก เธอสนใจศึกษาศาสตร์ ของศาสนาพุทธ ฉบับมหายาน และเป็นบุคคลที่ไม่มีบริโภคเนื้อ ชื่อดังของโลก

ในช่วงปีที่ผ่านมา อนุตราจารย์ชิงไห่ ศึกษาและค้นคว้า เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข ปัญหาภาวะโลกร้อน

เธอจึงใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัว ในการจัดทำรายการโทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ โดยออกอากาศฟรี ทางช่องสถานี้โทรทัศน์ดาวเทียมทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.

2550 ที่ผ่านมา ด้วยหวังจะเป็นวิธีหนึ่ง ที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้คน หันมาเห็นความสำคัญ ของภาวะโลกร้อน ภายใต้แนวทางอันโดดเด่นของเธอ คือการเลือกบริโภคมังสวิรัติ

อนุตราจารย์ชิงไห่ กล่าวในวันสนทนาทางไกลในวันั้นว่า การรับประทานเนื้อสัตว์ เป็นสาเหตุของโรคร้ายของมนุษย์ แม้แต่นมยังเป็นสาเหตุมากมาย

คัมภีร์ในศาสนา ยังแนะนำ ให้คนเราไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ปริมาณถั่วเหลืองที่ผลิตได้ 15 เปอร์เซ็นต์ของโลก ต้องนำไปเลี้ยงสัตว์ แทนที่จะเหลือไว้ให้

ผู้คนบริโภค ทั้งนี้การไม่รับประทาน เนื้อสัตว์ทำให้หยุดการฆ่าทั่วโลก ทำให้สุขภาพดีขึ้น ที่สำคัญทำให้เรารักษาโลกใบนี้ไว้ด้วยทางอ้อม

“ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นจากที่ต่างๆ ทั่วโลก เรายังไม่เห็นผลกระทบ ที่มากมายเพียงเดียว ถ้าเรายังไม่ทำอะไรเลย ผลที่แย่กว่านั้นจะตามมา ภายใน 4 ปี ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย ผลแห่งกรรมที่เราทำไว้ก็จะเกิดขึ้น ไม่มีใครอยู่รอด ผลของภาวะโลกร้อน เกิดจากกฏของจักรวาล ทำอะไรก็จะได้ตามนั้น”

อนุตราจารย์ชิงไห่ระบุ นอกจากนี้ในงานสนทนาทางไกลผ่านดาวเทียม ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา อดีตนักวิทยาศาสตร์นาซา และผู้เชี่ยวชาญเรื่องโลกร้อน เข้าร่วมสนทนา

ทางไกลนี้ด้วย บอกเล่าให้ฟังถึงปรากฏการณ์บริโภคเนื้อสัตว์ว่า เมื่อพิจารณาความยืนยาว ของชีวิต ชาวเอสกิโมซึ่งกินเนื้อและไขมันจำนวนมาก มีอายุ

ประมาณ 27 ปี ขณะที่ชาวหันสาซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในปากีสถาน กินเมล็ดธัญพืช อาหารสด ผลไม้และผัก มีอายุยืนยาวถึง 110 ปี

นากจากนี้มีตัวเลขเปรียบเทียบ ระหว่างการบริโภคอาหารมังสวิรัติและเนื้อสัตว์ให้ฟังว่า หากเทียบสัดส่วนระหว่างนมถั่วเหลืองจำนวน 100 กรัมกับนมวัว

ปริมาณของโปรตีนที่ได้จากนมถั่วเหลืองให้มากกว่าถึง 41 กรัม ขณะที่นมวัวได้ 26 กรัม

ระหว่างการใช้พื้นที่ผลิตโปรตีนในปริมาณเท่าๆกัน การทำปศุสัตว์ใช้พื้นที่ถึง 17 เท่าเมื่อเทียบกับการปลูกถั่วเหลือง รวมทั้งน้ำที่ใช้ต้องมากกว่า ในการเลี้ยงสัตว์ด้วยเมล็ดพืช แล้วย้อนกลับมาเป็น โปรตีนในสัตว์ที่มนุษย์จะได้กลับคืนมา จะมีโปรตีนต่ำมากแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ของโปรตีน และพลังงานของ

อาหาร ทั้งหมดที่เอาไปเลี้ยงสัตว์ และเปลี่ยนสภาพมาเป็นเนื้อสัตว์ “80-90 เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดธัญพืชจะถูกนำไปเลี้ยงสัตว์ นับเป็นการสูญเสียอย่างหนึ่ง เพราะเรา ได้คืนแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ ยกตัวอย่างโดยเฉลี่ยคน

อเมริกันกินเนื้อ 129 ปอนด์ ต่อ 1 ปี ในเวลานี้ ถ้าลดการกินเนื้อลงครึ่งหนึ่ง อาหารจะมีเพียงพอ สำหรับประชากรของประเทศกำลังพัฒนา” คนไทยผู้

เชี่ยวชาญเรื่องโลกร้อนบอกเล่า เรื่องของภาวะโลกร้อน อาจนำวิกฤติมาสู่โลก แต่ขณะเดียวกัน บางแง่มุมยังมีโอกาส อย่างใดอย่างหนึ่งซุกซ่อนอยู่ หากมีการปรับวิถี การกินใหม่ทั้งโลก

แน่นอนช่วยลดโลกร้อนได้ ผลที่ตามมายังช่วยเรื่องสุขภาพ และที่สำคัญ เป็นการช่วย ลดโลกร้อนได้ ผลที่ตามมายังช่วยเรื่องสุขภาพและที่สำคัญเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ขาดแคลนอาหารด้วย

ดังคำกล่าวของมหาตมะคานธีที่ว่า

“โลกนี้มีเพียงพอสำหรับความต้องการของทุกคน แต่ไม่เคยเพียงพอสำหรับความโลภของผู้คน”

                                                                                                                                                      อ้างอิงจากเว็บ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์