ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Username :  *
Password :  *
เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก
  ลืมรหัสผ่าน
รับติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านที่อยู่อาศัย
ให้คำปรึกษาสำหรับ โครงการขนาดใหญ่
พลังงาน
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ ยี่ห้อ Sunsav

ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
คุณสมบัติของเครื่องทำน้ำร้อน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
จุดเด่นของเครื่องทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
รับติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านที่อยู่อาศัย
ให้คำปรึกษาสำหรับ โครงการขนาดใหญ่
ข่าวสารและกิจกรรม
บทความเกี่ยวกับพลังงาน

Link ที่น่าสนใจ

พลังงานนิวเคลียร์ : ทางออกของปัญหาโลกร้อน  

มาตรการกว้างๆ ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้น เป็นที่ยอมรับกัน ซึ่งได้แก่ การประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกๆ ด้าน การเพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย การนำเทคโนโลยีการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการผลิตหรือการใช้พลังงานมาใช้ หรือที่เรียกว่า carbon capture and storage (CCS) รวมทั้งมาตรการที่อยู่นอกสาขาพลังงาน อาทิเช่น การปลูกป่าและลดการตัดไม้ทำลายป่า การปรับปรุงวิธีการกำจัดของเสียและขยะ การปรับปรุงวิธีการในการทำการเกษตร ทั้งการเพาะปลูกพืชและกิจการปศุสัตว์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภค แต่หากลงในรายละเอียดแล้ว ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน อาทิเช่น ดาราและนักแสดงที่มีชื่อเสียงจำนวนหนึ่ง อาทิเช่น Paul McCartney Chris Martin และ Sheryl Crow เสนอให้งดการบริโภคเนื้อวัวทุกวันจันทร์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน เพราะการบริโภคเนื้อวัวหนึ่งแคลอรีนั้นก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากกว่าการบริโภคผักและธัญพืชหนึ่งแคลอรีถึง 24 เท่าตัว แต่คนที่ไม่เห็นด้วยก็มีจำนวนมาก


ความขัดแย้งในแนวความคิดทางด้านพลังงานยิ่งสูง เราเห็นผู้เชี่ยวชาญหลายคนเสนอแนะว่ารถไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊ก (แล้วนำไฟฟ้าอัดไว้ในแบตเตอรี่) จะเป็นมาตรการที่สำคัญอย่างยิ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พูดไปกี่ครั้งก็ไม่มีใครค้าน แต่คำถามที่สำคัญ คือ ไฟฟ้าที่จะใช้อัดแบตเตอรี่จะมาจากไหน ถ้าโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าของโลกไม่เปลี่ยนแปลง ก็หมายความว่า 40% ของไฟฟ้าจะมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 20% มาจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และ 6% มาจากโรงไฟฟ้าน้ำมัน ทั้งหมดนี้ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น ถ้าจะใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นแสงอาทิตย์หรือลมก็ยังมีราคาค่อนข้างแพง และไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอตามที่ต้องการ แต่ถ้าใครเสนอว่าต้องเพิ่มการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานนิวเคลียร์เสียงคัดค้านจะตามมาเต็มไปหมด


สิ่งที่อยากจะฝากไว้กับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับพลังงานนิวเคลียร์ ก็คือ ท่านควรจะเปิดใจรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ อย่าไปปิดประตู เพราะสิ่งที่ท่านได้ยินมาอาจเป็นข้อมูลที่ล้าสมัยแล้วหรือไม่ถูกต้อง พลังงานนิวเคลียร์อาจเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน การปฏิเสธและยอมรับพลังงานนิวเคลียร์ อาจทำให้เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้ ทั้งนี้ องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ประเมินว่า หากเราต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 50% ภายในปี ค.ศ. 2050 เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 450 ppm แล้ว โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าของโลกจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิง กล่าวคือ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินจะลดลงจาก 40% ในปี ค.ศ. 2005 เหลือ 12.9% ในปี ค.ศ. 2050 และโรงไฟฟ้าถ่านหินทุกโรงจะต้องติดตั้งอุปกรณ์กำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS) แม้แต่โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงส่วนหนึ่ง ก็จะต้องติดตั้ง CCS ในขณะเดียวกัน การใช้ชีวมวล (อาทิเช่น แกลบ ชานอ้อย เศษไม้ ฟางข้าว กากปาล์ม ซังข้าวโพด) และก๊าซชีวภาพ (อาทิเช่น ก๊าซจากน้ำเสีย ขยะ) ในการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น 10 เท่าตัว และประมาณ 30% ของโรงไฟฟ้าชีวมวลจะต้องติดตั้ง CCS ส่วนพลังงานลม แสงอาทิตย์ และความร้อนใต้พิภพ ซึ่งโดยทั่วไปยังมีต้นทุนค่อนข้างสูงนั้น จะต้องเพิ่มขึ้น 47, 1, 585 และ 20 เท่าตัวตามลำดับ


อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ ก็ยังไม่พอ โดยเฉพาะการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับที่สูงมากเช่นนี้จะต้องมีการค้นคว้าวิจัยอีกมาก IEA จึงคาดว่าการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้ว อีกทั้งต้นทุนต่ำ สามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และพลังงานนิวเคลียร์จะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญที่สุด คือ 23% ของการผลิตไฟฟ้าของโลกจะมาจากพลังงานนิวเคลียร์ เทียบกับ 15% ในปัจจุบัน


ในปัจจุบันเรามีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ผลิตไฟฟ้าแล้วจำนวน 436 โรงใน 31 ประเทศทั่วโลก ในบางประเทศ อาทิเช่น ฝรั่งเศส และสโลวะเกีย ไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากนิวเคลียร์ ปัญหาเชอร์โนบิล และ Three Mile Island ในประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่ในประเทศอุตสาหกรรมลดลงมาก แต่ประเทศกำลังพัฒนาที่ความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยังคงมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่มาโดยตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะจีน อินเดีย เกาหลีใต้ และไต้หวัน เพราะเทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นเทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัยสูงมาก เหตุการณ์เชอร์โนบิลเป็นผลจากเทคโนโลยีล้าสมัยที่ใช้กันในประเทศคอมมิวนิสต์ซึ่งไม่มีการใช้อีกแล้ว ส่วน Three Mile Island นั้น ก็ไม่มีผู้ใดเสียชีวิต แต่กลับเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบป้องกันความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์


ปัญหาราคาน้ำมันแพงและความพยายามในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ทำให้เริ่มมีการนำพลังงานนิวเคลียร์กลับมาใช้อีกครั้งในประเทศอุตสาหกรรม อาทิเช่น ฟินแลนด์ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่ ประเทศสหรัฐอเมริกามีการออกกฎหมายให้การสนับสนุนการลงทุนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ รวมทั้งแก้ไขขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อลดความเสี่ยงของผู้ลงทุน จนในขณะนี้มีการยื่นขอใบอนุญาตตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่แล้วหลายโรง ส่วนประเทศอังกฤษก็เพิ่งเปลี่ยนนโยบายพลังงานและกลับมาสนับสนุนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์


จากข้อมูลขององค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ในปัจจุบันมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั่วโลกถึง 53 แห่ง ใน 15 ประเทศ กำลังการผลิตรวม 47,200 เมกะวัตต์ โดยอยู่ในประเทศจีน 16 แห่ง ประเทศรัสเซีย 9 แห่ง ประเทศอินเดียและเกาหลีใต้ประเทศละ 6 แห่ง


ถ้าเราต้องการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมาพูดคุยกันเรื่องวิธีการและเทคโนโลยี ต้องเปิดใจให้กว้างและรับฟังความเห็นที่แตกต่างกัน เพราะในที่สุดแล้ว เราคงต้องใช้ทุกวิธีการ จะเลือกใช้เฉพาะบางวิธีการเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไป การคัดค้านโดยไม่มีเหตุผล และสร้างสรรค์กำลังกลายเป็นอุปสรรคสำคัญของการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน


อ้างอิงจากเว็บ bangkokbiznews.com

ย้อนกลับ  กลับสู่ด้านบน