ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Username :  *
Password :  *
เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก
  ลืมรหัสผ่าน
รับติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านที่อยู่อาศัย
ให้คำปรึกษาสำหรับ โครงการขนาดใหญ่
พลังงาน
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ ยี่ห้อ Sunsav

ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
คุณสมบัติของเครื่องทำน้ำร้อน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
จุดเด่นของเครื่องทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
รับติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านที่อยู่อาศัย
ให้คำปรึกษาสำหรับ โครงการขนาดใหญ่
ข่าวสารและกิจกรรม
บทความเกี่ยวกับพลังงาน

Link ที่น่าสนใจ

พืชลดโลกร้อนได้อย่างไร  

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมหลายประการมีผลกระทบต่อการเปิดและปิดของปากใบ ปากใบของต้นพืชส่วนใหญ่เริ่มเปิดเมื่อมีแสงอาทิตย์และปิดเมื่อย่างเข้าสู่เวลามืด แต่พืชบางชนิด เช่น ไม้อวบน้ำ กล้วยไม้ รวมทั้งสับปะรดหรือบรอมีเลียดอื่นๆ พวกนี้จะมีปฏิกิริยาในทางตรงกันข้าม คือ เปิดปากใบในเวลากลางคืน เหตุผลหลักสำหรับเรื่องนี้ก็คือ เพื่อการรักษาน้ำเอาไว้ในเวลากลาววัน ซึ่งมีแดดร้อนจัด ร้อนและลมแรงนั่นเอง
บทบาทของขบวนการคายน้ำนั้น นักสรีรวิทยาพืชศึกษากันจนเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่งมานานหลายสิบปีแล้ว ในช่วงเวลาที่พืชมีการคายน้ำสูงและมีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิผิวใบและอุณหภูมิของอากาศ ก็จะเกิดกระแสการเคลื่อนไหวของอากาศ ทั้งๆที่ไม่มีลมหรือปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง ความสามารถของต้นพืชที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของอากาศนั้นมีความสำคัญมาก เพราะมันช่วยให้เกิดการเคลื่อนย้ายก๊าซพิษจากสภาพแวดล้อมภายในอาคาร บ้านเรือน ซึ่งเป็นเรื่องอันตรายใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิด
ทั้งนี้เนื่องจากอากาศจากเครื่องปรับอากาศภายในอาคารบ้านเรือนนั้นปกติจะแห้ง และทำให้พืชมีการคายน้ำสูง ซึ่งช่วยให้การเคลื่อนไหวของอากาศซึ่งมีพิษเข้าสู่ร่างกายไปสู่ระบบราก ซึ่งจุลชีพในดินหรือเครื่องปลูกสามารถย่อยสลายก๊าซให้กลายเป็นแหล่งของอาหารและพลังงานได้ พืชหลายชนิดซึ่งพบในป่าดิบชื้นเขตร้อนมีความสามารถในการสังเคราะห์แสงสูง ทำให้มันสามารถอยู่ได้ในป่าซึ่งมีแสงน้อย เช่นเดียวกับอัตราการคายน้ำของพืชดังกล่าวก็มีอยู่ในอัตราสูงเช่นกัน น้ำจะถูกดูดขึ้นไปจากดินโดยรากผ่านขึ้นไปยังส่วนบนของต้น อากาศจะถูกดูดผ่านลงมายังรากและพืชจะได้รับก๊าซไนโตรเจนและออกซิเจนเพิ่มขึ้น และโดยผ่านขบวนการตรึงไนโตรเจนจุลชีพบางชนิดจะเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนจากบรรยากาศให้กลายเป็นสารประกอบไนเตรต
ซึ่งพืชนำไปใช้เป็นธาตุอาหารสำหรับตัวมันได้ อะไรเกิดขึ้นเมื่อเราช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน? ใบของต้นไม้ไม่เพียงแต่ผลิตออกซิเจน ซึ่งช่วยให้มนุษย์และสัตว์โลกดำรงอยู่ต่อไปได้เท่านั้น แต่มันยังทำหน้าที่หลักอื่นๆ ในการรักษาสุขภาพของต้นไม้และจุลชีพ ซึ่งอยู่ร่วมกับมันในบริเวณราก ใบไม้จะดูดรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเคลื่อนย้ายสารประกอบเคมีต่างๆจากส่วนหนึ่งของต้นไปยังส่วนอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญแก่ความอยู่รอดของต้นพืชนั้นๆ การเคลื่อนย้ายของสะสารต่างๆ ภายในต้นพืชเกี่ยวข้องกับระบบเนื้อเยื่อที่ซับซ้อน 2 ประเภท คือ ท่อน้ำหรือไซเลม (Xylem) และท่ออาการหรือโฟลเอม (Phlorm)
หน้าที่หลักของไซเลมก็คือ การเคลื่อนย้ายเกลือแร่และน้ำจากรากไปยังใบ น้ำตาลและอาหารอื่นๆ ที่ละลายอยู่จะเคลื่อนย้ายจากใบพืชไปยังเซลล์ทั้งหลายที่ไม่มีสีเขียวโดยผ่านท่ออาหารโฟลเอม ทั้งไซเลมและโฟลเอมยังมีทางเชื่อมต่อกันภายใน ซึ่งทำให้สามารถเปลี่ยนกลับหน้าที่หลักๆของมัน หากเกิดสภาพผิดปกติบางอย่างขึ้น ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเมื่อใบพืชได้รับสารอินทรีย์บางอย่าง มันจะเคลื่อนย้ายไปไม่เฉพาะแต่ที่ราก แต่อาจไปสู่ดินที่อยู่รอบๆรากได้ด้วยอุตสาหกรรมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชแบบดูดซึม (Systemic Insecticide) เกิดได้ก็อาศัยหลักจากความสามารถของต้นพืชที่จะดูดและเคลื่อนย้ายสารเคมีได้นี่เอง
 
 
                                                                                                                                                  อ้างอิงจากเว็บ formumandme.com
ย้อนกลับ  กลับสู่ด้านบน