ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Username :  *
Password :  *
เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก
  ลืมรหัสผ่าน
รับติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านที่อยู่อาศัย
ให้คำปรึกษาสำหรับ โครงการขนาดใหญ่
พลังงาน
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ ยี่ห้อ Sunsav

ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
คุณสมบัติของเครื่องทำน้ำร้อน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
จุดเด่นของเครื่องทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
รับติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านที่อยู่อาศัย
ให้คำปรึกษาสำหรับ โครงการขนาดใหญ่
ข่าวสารและกิจกรรม
บทความเกี่ยวกับพลังงาน

Link ที่น่าสนใจ

ผลกระทบจากการที่โลกร้อนขึ้น  

จากการที่โลกร้อนขึ้น ทำให้เรารู้ว่าการที่โลกร้อนขึ้น มีสาเหตุมาจากก๊าชเรือนกระจก ผลกระทบจากการที่โลกร้อนขึ้นมีอะไรบ้าง?

-การละลายของน้ำแข็งขั้วโลก ได้มีการจำลองทางภูมิอากาศทำนายว่าภายใน 25 ข้างหน้า เราอาจได้เห็นขั้วโลกเหนือในหน้าร้อน ที่ไม่มีแผ่นน้ำแข็งปกคลุมเลย และหากน้ำแข็งจากขั้วโลกเหนือและใต้ละลายหมดจะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นถึง 67 เมตร

-ภัยพิบัติธรรมชาติ มีแนวโน้มว่าโลกจะเกิดพายุที่มีความถึ่มากขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น

-ภัยแล้ง จะส่งผลให้บางบริเวณในโลกประสบกับสภาวะแห้งแล้งอย่างไม่เคยมีมาก่อน เช่น ปรากฎการณ์เอลนีโญ่ ,การเกิดคลื่นความร้อน (Heat wave) เป็นต้น

-ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ สภาวะอากาศของโลกที่ร้อนขึ้นจะทำให้อัตราการระเหยของน้ำสูงกว่าปริมาณน้ำฝนที่ได้รับ ทำให้เกิดความแห้งแล้งซึ่งจะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อภาคเกษตรกรรม ,การคมนาคมทางน้ำ ,การอุปโภคบริโภค

-ผลกระทบต่อระบบนิเวศ เช่น ป่าไม้เขตร้อนจะลุกล้ำเข้าไปในป่าชื้นใกล้เขตร้อน ,ป่าชายเลนล้มตายเนื่องจากระดับน้ำทะเลเพิ่มมากขึ้น ,เกิดการฟอกขาวของปะการังตามแนวชายฝั่งทั่วโลก และในที่สุดปะการังก็จะตาย

-ผลกระทบต่อแหล่งอาหาร ผลผลิตจะลดลงเนื่องจากความร้อนและความแห้งแล้ง

-ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การที่อุณภูมิเปลี่ยนไปอย่างมาก มีความสัมพันธ์กับอัตราการเจ็บป่วยและการตาย ในกลุ่มประชากร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กทารก เกิดการระบาดของโรคจากความบกพร่องด้านสุขภาภิบาล,โรคจากแมลงเป็นพาหะนำโรค,เกิดความเครียดและโรคหอบหืด ,ภูมิแพ้ ,โรคทางเดินหายใจจากสารพิษทางอากาศ เป็นต้น. 

                                                                                                                                                อ้างอิงจากเว็บ www.trade.is.in.th
ย้อนกลับ  กลับสู่ด้านบน