ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Username :  *
Password :  *
เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก
  ลืมรหัสผ่าน
รับติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านที่อยู่อาศัย
ให้คำปรึกษาสำหรับ โครงการขนาดใหญ่
พลังงาน
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงาน แสงอาทิตย์ ยี่ห้อ Sunsav

ประโยชน์ของเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
คุณสมบัติของเครื่องทำน้ำร้อน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
จุดเด่นของเครื่องทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ยี่ห้อ SUNSAV
รับติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านที่อยู่อาศัย
ให้คำปรึกษาสำหรับ โครงการขนาดใหญ่
ข่าวสารและกิจกรรม
บทความเกี่ยวกับพลังงาน

Link ที่น่าสนใจ

ภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบต่อการเกษตรกรรม  

โลกร้อนเป็นปรากฎการณ์อย่างหนึ้งซึ่งส่วนใหญ่หรือส่วนมากมีมนุษย์เป็นผู้กระทำให้เกิดขึ้น ในส่วนของภาคเกษตรกรรม คิดว่า เกษตรกรกลายเป็นแพะรับบาป ทั้งๆที่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนไม่ใช่บุคคลในภาคการเกษตร แต่จะเป็นคนเมือง และภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ มีไม่มากที่เกษตรกรจะติดเครื่องปรับอากาศ อย่าไปโทษเขาเลย เพราะหากคิดดู 1 บ้าน มีแอร์ 1เครื่อง ของห้องนอน กับผู้ที่มีฐานะหน่อย 1 บ้าน มี 3-4 เครื่อง ซึ่งแอร์ไม่ใช่เรื่องจำเป็นและในส่วนของชนบท มลภาวะไม่น่าจะมาจากเรื่องนี้ น่าจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่า เช่น การเผาฟางข้าว การเผาป่า

จากสถานการณ์และข่าวสารต่างๆ จะเห็นได้ว่า ปัญหาโลกร้อนไม่ได้เกิดแค่ประเทศไทย แต่เกิดกับทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นผลมาจากอุตสาหกรรม แต่ความรับผิดชอบของภาคอุตสาหกรรมนั้น น้อยมากการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโลกร้อนไม่ค่อยสัมพันธ์กับความเป็นไปและเป็นอยู่ของบ้านเมืองสักเท่าไร ดังนั้นปัญหาโลกร้อนจึงยังเกิดขึ้นและเกิดมากขึ้นด้วย

ในส่วนของนักวิชาการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาด้านนี้ ต้องเห็นใจว่ายังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง เพราะมีปัจจัยหลายๆด้านทีี่ทำให้เราต้องมากังวล เช่น อยากให้เกษตรกรไทยกลับมาใช้ ควายไถนา แต่ว่าเกษตรกรก็ต้องมีรายได้ลดลง ใครรับผิดชอบ อยากให้คนไทยลดการใช้ไฟฟ้า แต่ในสถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่นๆกลับมีการใช้แอร์อย่างฟุ่มเฟือย ทุกตึก อาคารเรียนติดแอร์เป็นต้น

การพัฒนาไปคนคนเรานังขาดความสอดคล้องเพราะมันรวดเร็วเกินกว่าที่ธรรมชาติจะพัฒนาตามเราไป ผลที่เกิดขึ้นจึงมีความร้อยแรงมากกวง่าที่จะเป็น ซึ่งถ้าเราพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่าเห็นแก่เงิน อย่าเห็นแก่ความสบาย โลดของเราคงน่าอยู่กว่านี้ ปัจจุบันคนเราเห็นต้นไม้เป็นเงิน เห็นที่ดินเป็นเงิน เห็นน้ำเป็นเงิน เห็นธรรมชาติที่สวยงามเป็นเงิน เมื่อทุกอย่างมันแปรเปลี่ยนมาเป็นเงินเสียหมด การทำลายธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นจนไม่อาจสิ้นสุดหรือหยุดมันลงได้เพระความเคยชินกับความสบาย

อยากให้ทุกคนหันมาดูแลเอาใจใส่เกษตรกรมากกวง่านี้ เพราะทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมมากเกินไปทำให้เกษตรกรต้องกรรมกับผลเสียของภาวะโลกร้อนไปเต็มๆ ไม่มีการป้องกัน มีแต่การช่วยเหลือตอนเกิดความเสียหายแล้ว

ดังนั้นสุกท้ายนี้อยากให้มีการอบรม ฝึก หรือให้ความสนใจกับผลที่เกิดจากภาวะโลกร้อนให้กับเกษตรกรมากกว่านี้ เพราะมันมักเป็นอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม น้ำไม่มี ฝนแล้ง เป็นต้น


                                                                                                                                                    อ้างอิงบทความจาก www.ku.ac.th

ย้อนกลับ  กลับสู่ด้านบน